0909.866.199

0975.51.58.56

Tổng hợp các biển cảnh báo chất thải nguy hiểm [Đầy đủ nhất]

Biển cảnh báo chất thải nguy hại giúp cộng đồng nhận biết và phân biệt được mức độ nguy hại của chất thải để phòng tránh và tìm cách xử lý tốt nhất. Trong bài viết này, Thịnh Phát sẽ cung cấp cho bạn đọc đầy đủ các biển cảnh báo chất thải nguy hại nhất.

Tổng hợp các biển báo chất thải nguy hại

Theo thông tin chỉ dẫn ở TCVN 6707 : 2009 ta có bảng tổng hợp các chất thải nguy hại như sau:

Biểu tượng (Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009)

 

 

Loại biển

Cảnh báo chung chất thải nguy hại

 

Ý nghĩa

Biển cảnh báo chung về sự nguy hiểm của các loại chất thải nguy hại

 

2

Biểu tượng (Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009)

cảnh báo dễ nổ

Loại biển

Cảnh báo dễ nổ

Ý nghĩa

Cảnh báo về nguy cơ dễ nổ của các loại chất thải

3

Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009)

cảnh báo dễ cháy

Loại biển

Cảnh báo dễ cháy

Ý nghĩa

Cảnh báo nguy cơ dễ cháy của chất thải

4

Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009)

cảnh báo cháy

Loại biển

Cảnh báo cháy

Ý nghĩa

Cảnh báo chất thải là loại chất lỏng dễ cháy

5

Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009)

cảnh báo cháy

Loại biển

Cảnh báo dễ cháy

Ý nghĩa

Cảnh báo chất thải là loại chất rắn dễ cháy

6

Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009)

cảnh báo cháy

Loại biển

Cảnh báo dễ cháy nổ

Ý nghĩa

Cảnh báo nguy cơ chất thải là loại dễ nổ, dễ cháy

7

Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009)

cảnh báo cháy

Loại biển

Cảnh báo dễ cháy

Ý nghĩa

Cảnh báo nguy cơ chất tạo khí dễ cháy khi tiếp xúc với nước

8

Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009)

chất oxy hóa

Loại biển

Cảnh báo chất oxy hóa

Ý nghĩa

Cảnh báo chất thải là loại có chứa chất oxy hóa

9

Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009)

chất oxy hóa

Loại biển

Cảnh báo chất thải peoxit hữu cơ

Ý nghĩa

Cảnh báo chất thải là loại có chứa peoxit hữu cơ là 1 loại chất oxy hóa mạnh

10

Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009)

chất thải độc hại

Loại biển

Cảnh báo chất thải độc hại

Ý nghĩa

Cảnh báo chất thải có chứa thành phần độc hại ( chất thải nguy hại)

11

Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009)

chất thải độc hại

Loại biển

Cảnh báo chất gây độc cấp tính

Ý nghĩa

Cảnh báo chất thải là loại có chứa các thành phần gây độc cấp tính

12

Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009)

chất thải độc hại

Loại biển

Cảnh báo chất độc

Ý nghĩa

Cảnh báo chất độc là loại có chứa các thành phần có thể giải phóng ra khí độc khi gặp nước

13

Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009)

chất lây nhiễm trùng

Loại biển

Cảnh báo chất thải gây bệnh

Ý nghĩa

Cảnh báo chất thải là loại có chứa thành phần gây bệnh hoặc là nguồn vi trùng gây bệnh

14

Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009)

chất độc cho hệ sinh thái

Loại biển

Cảnh báo chất thải độc hại

Ý nghĩa

Cảnh báo chất thải là loại có chứa các thành phần gây hại cho hệ sinh thái

15

 

Biểu tượng ( Hình ảnh: TCVN 6707 : 2009)

chất ăn mòn

Loại biển

Cảnh báo chất thải ăn mòn

Ý nghĩa

Cảnh báo chất thải là loại có chứa các thành phần gây ăn mòn

 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6707: 2009 về chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo

Dấu hiệu cảnh báo thường được dùng cho các cá nhân, tổ chức làm việc trực tiếp với chất thải nhằm nắm bắt được tính chất của chúng để đề phòng và có biện pháp xử lý đúng đắn nhất. Những biển cảnh báo này chỉ mối nguy hiểm trực tiếp hoặc mối nguy hiểm có thể xảy ra. Dạng thôn gtin này kết hợp giữa biểu tượng, hình dạng, màu sắc cho từng dấu hiệu cụ thể nhất.

Theo quy định của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6707 : 2009, dấu hiệu cảnh báo phải tuân thủ:

  • Được áp dụng tại các khu vực và trên các phương tiện làm việc liên quan đến chất thải nguy hại. Hoặc ở nơi và cơ quan quản lý chất thải có yêu cầu sử dụng.
  • Phải được bố trị trong phạm vi tầm nhìn của con người cần được báo hiệu. Phải chắc chắn rằng nó đảm bảo yếu tố dễ nhìn và không trở thành một nguồn gây ra nguy hiểm mới.

Bạn có thể tham khảo thêm những dấu hiệu cảnh báo trong link: https://tailieu.vn/docview/tailieu/2015/20151215

Trên đây là cách biển cảnh báo chất thải nguy hiểm đầy đủ nhất mà Thịnh Phát đã tổng hợp được. Hy vọng bài viết đã cung cấp được nhiều thông tin hữu ích cho bạn đọc. Trân trọng!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo